New e-book pre-order - coming out January 2023!

SERBIAN MEDIEVAL COINS
MY RESEARCH AND COLLECTION

Guide to Serbian Numismatic History

Lessons from Serbian numismatics - my observations

Zeljko Knezevic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пре поруџбина нове е-књиге - излази Јануара 2023!

СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ
МОЈА ИСТРАЖИВАЊА И КОЛЕКЦИЈА

Водич за Српску Нумизматичку Историју

Лекције из Српске нумизматике - моја запажања

Жељко Кнежевић

Please use any card to pay via PayPal by selecting option and clicking on the Buy Now button below:

Можете уплатити са било којом картицом тако што изаберете опцију у притиснете на Buy Now дугме доле:

Choose - Izaberi

The e-book has over 400 pages and contains over 1000 high-resolution images of Serbian rulers and their coins, my entire collection of Serbian medieval coins, the largest collection in private hands, collected over the last 22 years, all my Facebook posts in the last 5 years, new types and variants, new discoveries, research, published papers and observations and more. All in one place.

The e-book is €25, at checkout please state if you want English or Serbian version and please make sure to send your first and last name and your e-mail when ordering.

Payment via PayPal or IBAN account. PayPal is accepting all sorts of cards without need to be registered. Order your copy now and in January 2023 e-book will be sent to your email, with a link to download in PDF format. 

The book is only for a person making order, any distribution and sale or publication of the content without the permission of the author is strictly prohibited.

An e-book is an electronic book or digital book, a publication of a book in digital, electronic form. It can be read via personal computers, tablets with the help of "e-reader" applications, mobile phones (smartphones) or other electronic devices.

—————————————————————————---------------------------------------------------------------------------

Е-књига има преко 400 страна и садржи преко 1000 слика високе резолуције владара и њиховог новца, целу моју збирку Српског средњовековног новца, највећу збирку што је у приватним рукама, сакупљену у задње 22 године, све моје фејс објаве у задњих 5 година, нове врсте и варијанте, нова открића, истраживања, објављене радове и запажања и још много тога. Све на једном месту.

E-књига је €25, приликом куповине назначите да ли желите Енглеску или Српску верзију и молимо вас обавезно приликом наруџбе пошаљите ваше име и презиме и е-пошту.

Уплата преко Пејпал или на ИБАН рачун. Пејпал прихвата свe картице без потребе да се региструјете. Наручите одмах ваш примерак и у Јануару 2023 е-књига ће вам бити послата преко линка за скидање на вашу е-пошту у ПДФ формату. 

Књига је само за наручиоца свака дистрибуција и продаја или објава садржаја без дозволе аутора је строго забрањена.

Е-књига је електронска књига такозвана e-book или дигитална књига, публикација књиге у дигиталној, електронској форми. Могуће ју је читати преко личних рачунара, на таблетима уз помоћ „е-читач“ (e-reader) апликација, мобилним телефонима (паметни телефони) или преко других електронских уређаја.